Tietosuojaseloste

Päivitetty 13.10.2020

Rekisterinpitäjä ja yhteishenkilö

Kotkan akvaario ja lemmikkitarvike

Jumalniementie 8

48600 kotka

Piia Hartikainen
niina.paratiisikala@kymp.net

05216150

Rekisterin nimi

Kotkan akvaario ja lemmikkitarvikkeen verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme asiakasrekisterin tietoja paraatiisikala.fi kautta tehtyjen ostojen ja tilausten toteuttamiseen, asiakassuhdetta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin kuten asiakaskirjeisiin ja tiedottamiseen sekä paratiisikala.fi toiminnan ja palveluiden kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Yrityksen y-tunnus

Yksittäisten tilausten logissa lisäksi:
IP-osoite siitä koneesta josta tilaus on tehty ja tehtyjen tilausten päivämäärät sekä kellonajat.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden antamat tiedot. Asiakkaiden kolmannesta osapuolesta antamat tiedot, jotka asiakas antaa mikäli tilauksen maksaja tai vastaanottaja on eri kuin tilaaja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Välttämättömiä tietoja luovutetaan vain tarvittavissa määrin kuljetusyrityksille kuten Postille ja Matkahuollolle tilattujen tuotteiden toimittamista varten. Tietoja ei muuten luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakasuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja poistetaan pyydettäessä tai omatoimisesti, mikäli huomataan tarpeettomia tietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin estetään muun muassa palomuuritekniikan avulla. Tiedot on tallennettu tietokantaan, johon vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.

Henkilötietoja käsittelevät vain kotkan akvaario ja lemmikkitarvikkeen erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat kotkan akvaario ja lemmikkitarvikkeen palveluksessa. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä

  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Nämä toimenpiteet tulee ensisijaisesti tehdä asiakassivuilla, jossa voi tietoja tarkastella ja muuttaa.

  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle